۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

معرفی


به نام یزدان بخشاینده

ما دانشجویان کارشناسی ارشد زیست شناسی همدان، افتخار این را داریم که با تهیه و تنظیم مقالات علمی ،پژوهشی و همچنین ،جمع آوری مجموعه مقالات منتشر شده پیرامون زیست شناسی جانوری و ترجمه کتب،و...پلی ارتباطی بین این گروه با سایر کاربران علاقمند با رشته زیست شناسی ،برقرار سازیم.پیشاپیش از شما عزیزانی که ما را در ادامه راهمان،از انتقادات و پیشنهادات خویش، بهره مند می سازید،مزید امتنان را داریم.

با تشکر:گروه دانشجویان کارشناسی ارشد زیست شناسی همدان
ورودی 88

هیچ نظری موجود نیست: