۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

نحوه ثبت نام دردومين کنگره کشوري پرستاري ديابت


نحوه ثبت نام
ثبت نام به صورت on line انجام می شود. داوطلبان شرکت در همایش می توانند مبلغ ثبت نام را به حساب سیبا شماره 2178532621008 نزد بانک ملی درآمد معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پرشکی زابل واریز نموده و اصل فیش را در زمان شرکت در کنگره ارائه نمایند.
وجه ثبت نام برای شرکت در همایش جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد 35000ریال و دکترا 7000 ریال است.با توجه به کاهش مبلغ ثبت نام مابه التفاوت وجه واریزی در زمان حضور در کنگره پرداخت خواهد شد. هزینه اسکان دهندگان مقالات بر عهده دبیرخانه کنگره می باشد.
امکان نام نویسی در روز افتتاحیه در محل همایش وجود ندارد .

محورهای همایش: دیابت و آموزش-دیابت و دارو درمانی- دیابت و تغذیه- دیابت وکنترل- دیابت و ورزش- دیابت و حاملگی

جهت پر کردن فرم ثبت نام روی آدرس زیر کلیک فرمایید:

http://www.zbmu.ac.ir/mis_dyn_frms.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_f_id=15&proced_id=12

هیچ نظری موجود نیست: