۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

اطلاعات لازم،جهت ثبت نام و ارسال مقاله به دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور


زمان برگزاری دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان کشور به بهمن ماه تغییر یافته است..

هزینه های کنگره به شرح زیر می باشد که لازم است بر اساس موارد درخواستی توسط علاقه مندان به شرکت در کنگره محاسبه و با توجه به شرایط ذکر شده در راهنمالی به شماره کارت 6219861501063613 بنام سید علی علاف شایان واریز گردد. ثبت اطلاعات مربوط به واریز در بخش تائید اطلاعات مالی ضروری می باشد.

o هزینه شرکت با مقاله در کنگره (فقط برای افرادی که دارای مقاله هستند اجباری می باشد)

■ مرحله اول: 150000ریال

■ مرحله دوم: 200000 ریال

■ مرحله سوم:250000 ریال

o هزینه شرکت بدون مقاله در کنگره (فقط برای افرادی که خواهان شرکت بدون مقاله در کنگره می باشند الزامی می باشد)

■ مرحله اول: 250000ریال

■ مرحله دوم: 300000 ریال

■ مرحله سوم: 3500000 ریال

o هزینه نهار (اختیاری)

■ نهار روز اول: 25000 ریال

■ نهار روز دوم: 25000 ریال

■ نهار روز سوم: 25000 ریال

■ نهار روز چهارم: 25000 ریالo خلاصه مقالات کنگره (اختیاری)■ 20000 ریالo عکس های کنگره (اختیاری)■ 20000 ریال

o کارگاه های جانبی ( اختیاری

■ هزینه شرکت در این بخش کنگره بر اساس نرخ تعیین شده توسط برگزار کنندگان کارگاه می باشد.o گردشکری کنگره ( اختیاری)

■ بر اساس نرخ تعیین شده توسط برگزار کنندگان گردشگری که هزینه های مربوطه می بایستی به صورت جداگانه واریز شود

o معرفی به دانشگاه های خارج از کشور (اختیاری)

■ بررسی مدارک و ارائه معرفی نامه 200000 ریال

o شرکت در مسابقه پژوهشگرنمونه (اختیاری)

■ بررسی مدارک 100000 ریال

o نمایشگاه دستاود های زیست شناسی (اختیاری)

■ فضای 2.5 متری برای ارائه دستاورد ها 100000 ریال

■ فضای 5 برای ارائه دستاورد ها 250000 ریال

**برای ثبت نام شما باید: به این آدرس مراجعه فرمایید :http://www.biocongress.ir

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ممنون از اطلاع رسانی شما