۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

ثبت نام و ارسال مقاله به چهارمين کنگره ميکرب شناسي باليني ايران

نحوه ثبت نام:

ابتدا با مراجعه به این آدرس :http://iccm.mui.ac.ir. فرم ویژه ثبت نام را تکمیل و به صورت آنلاين ارسال فرمائيد. در انتهای تکمیل فرم شناسة كاربري و رمز عبور انتخاب خواهید کرد. پس از ارسال نهائی، تاییدیة ثبت نام به طور خودكار به ايميل شما ارسال خواهد شد.


تذکرات :

- قسمت هائی از فرم که با ستاره مشخص شده اند بایستی حتما تکمیل گردند.

- جهت ثبت نام اولیه نیازی به پرداخت هزینه شرکت در کنگره نمی باشد.

- نوشتن نشانی دقیق، تلفن (ثابت و همراه) و آدرس ايميل، ما را در برقراری ارتباط سریع و مؤثر با شما یاری خواهد كرد. بنابراين درخواست داريم در هنگام ثبت نام فرم مربوطه را با دقت کافی تکمیل فرمائيد

- از شناسه كاربري و رمز عبور مي توانيد براي ورود به سیستم و ارسال، ویرایش و پیگیری خلاصه مقاله استفاده نمائید.

هزينه ثبت نام (به همراه پذیرایی و ناهار در روزهای کنگره):

تا قبل از 15 مهر ماه

- کلیه متخصصان و فوق تخصص های رشته های پزشکی و PHD رشته های علوم پایه 500000ریال


- کلیه پزشکان عمومی ، کارشناسان و کارشناسان ارشد در رشته های پرستاری ، مامائی و علوم آزمایشگاهی و دکترای رشته های پرستاری و مامائی مبلغ 400000ریال

- دانشجویان 300000ریال

بعد از 15 مهر ماه

- کلیه متخصصان و فوق تخصص های رشته های پزشکی و PHD رشته های علوم پایه 600000ریال

- کلیه پزشکان عمومی ، کارشناسان و کارشناسان ارشد در رشته های پرستاری ، مامائی و علوم آزمایشگاهی و دکترای رشته های پرستاری و مامائی مبلغ 500000ریال

- دانشجویان 400000ریال

تذکر: در صورت عدم تمایل به استفاده از پذیرایی ناهار مبلغ مبلغ 120000 ریال از مبلغ ثبت نام کسر می گردد.

کلیه شرکت کنندگان لازم است مبالغ فوق را به حساب بانکی شماره 4892800 به نام چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه کارگران سراسر کشور واریز نموده و تصویر رسید پرداخت را ازطریق دور نگار به دبیرخانه کنگره (3373735- 0311) ارسال فرما یئد و اصل فیش پرداختی را درزمان حضور در کنگره به همراه داشته باشند.

هیچ نظری موجود نیست: