۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

برگزاری آزمون


با سلام


با توجه به اینکه استاد بزرگوار،جناب آقای دکتر احمدی جهت شرکت در چند کنگره و سخنرانی در خارج از کشور هستند،لذا برگزاری سمینارهای علمی دانشجویان به زمان بازگشت ایشان موکول خواهد گردید،بر این اساس،از 22 آبان ماه، طبق برنامه اعلام شده در هر هفته ،حداقل2 گروه ،از گروههای فهرست شده در کامنت های قبلی این سامانه،برگزار خواهد شد.ضروریست که دانشجویان عزیز در زمان مقرر شده جهت ارائه سمینار، در دانشگاه حضور یابند.

تذ کر مهم:

آزمون میان ترم درس فیریولوژی عصب و عضله ،دکتر احمدی در تاریخ:29/8/1389 برگزار خواهد گردید

هیچ نظری موجود نیست: